İnsan ve Medeniyet

Liberal Kapitalist EGO'nominin Eleştirisi

EKONOMİK SİSTEMLERE İNSANCA BİR BAKIŞ: SOSYAL DEVLET VE TALEP EKONOMİSİ

Ekonomiye insanca bakıştan maksat, herkesin ortak çıkarı ve yararı olan bir bakış açısı sergileyerek, gerçekte çatışmaya sebep olan yanlışlıkların temelini görüp herkesin faydasına uygun bir çözüm üretmektir.

Kendi çıkarına sandığı bir uygulamanın, gerçekte zararına olduğu ve bindiği dalı kesmek olduğunu insanlara gösterebilmektir. Böylece her iki tarafında faydasına olacak bir çözümü taraflara kabul ettirmek daha kolay, daha insani ve daha barışçı olacaktır. Kapitalizm ekonomide toplumsallıktan öte, bireysel çıkarı esas alan yani egoistçe bakış açısı üzerine kurulmuş bir sistemdir. Bunun doğal sonucu olarak her şey gücün üstünlüğüne dayalı bir hal alarak ekonomik alanda hak, hukuk ve adaletli bir paylaşımdan söz etmek mümkün olmamıştır. Kapitalist ekonomi anlayışı üzerine kurulan Batı medeniyetinin, her alanına bu zihniyet hakim olunca, özgürlük, modernlik ve demokrasi karın doyurmadığından, fazlaca bir işe yaramamıştır.

“KAPİTALİST EGONOMİ” İSİMLİ KİTABIMIZ ÇIKTI BU KONUDAKİ YORUMLARINIZI BEKLERİZ

 

Category: Genel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

4.969 views