İnsan ve Medeniyet

Liberal Kapitalist EGO'nominin Eleştirisi

KAPİTALİZM TARİHİN SONU MU?

www.insanmedeniyeti.com

Francis Fukuyama’nın iddia ettiği gibi dünya tek bir liberal demokrasi ve kapitalist ekonomik düzene gidiyor iddiası gerçekçi bir iddia değildir.

Pazar ekonomisi kapitalizmle başlamadığı gibi insanlık, ABD liberal kapitalizminin üstünlüğünü çağrıştıran, liberal ekonomi ve demokraside de karar kılmamıştır. Çatışmalar ve adaletsizlik azalmak yerine daha da arttığından İnsanlığın daha insani bir sistem arayışı hala sürmektedir. Gerçek olan şu ki serbest pazar veya piyasa ekonomisi anlayışı, zaten eskiden beri süregelen tüm dünyada geçerli  olan bir ekonomik anlayıştır. Yani kapitalistlerin o çok sahiplendikleri Pazar Ekonomisi, aslında Kapitalizm’le ortaya çıkmış bir ekonomik sistem değildir.

DEVAMINI BEKLEYİNİZ

KİTABIMIZ ÇOK YAKINDA BASILIYOR

 

 

Category: Genel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

7.059 views