İnsan ve Medeniyet

Liberal Kapitalist EGO'nominin Eleştirisi

KAPİTALİZMİN SON AŞAMASI: KENDİSİNİ ÇÖKERTMEK

www.insanmedeniyeti.com

Dünya ülkeleri ekonomik olarak her geçen gün gelişmekte ve refahları ve tüketimleri artmaktadır.

Kapitalist ekonominin bütün ülkelerde gelişip her insan ortalama bir ABD’li veya bir Avrupalı kadar tüketim yaparsa sınırlı olan dünya kaynakları buna kaç yıl dayanır hiç düşündünüz mü? Kapitalist sistem hiçbir müdahale olmadan her türlü her türlü malın serbestçe alınıp satılabildiği bir serbest pazar anlayışına dayanır.  Bu pazarda her türlü fiyatı o meşhur “Gizli El” düzenler.

Bir yerde bir tekel oluşup fiyat yükseldiğinde “Gizli el” hemen devreye girer ve yeni üreticileri devreye sokar, böylelikle tekel kırılmış olur. Her alanda gerçekleşmesi biraz ütopik te olsa tüketim mallarında tekellerin kırıldığı bir tam rekabet piyasası zaman zaman küresel bazda oluşmaktadır. 1930′lu, 1970′li yıllarda ve günümüzde olduğu gibi küresel bazda ürün bolluğundan dolayı tam rekabet şartları oluşmuştur. Genelde tam rekabet piyasası, daha fazla kazanma hırsıysa, pazarın satın alma gücünün üzerine çıkan üretim fazlasından dolayı, her zaman bir krize dönüşmesi kaçınılmazdır.

“KAPİTALİST EGONOMİ” İSİMLİ KİTABIMIZ ÇIKTI BU KONUDAKİ YORUMLARINIZI BEKLERİZ

 

 

 

Category: Genel