İnsan ve Medeniyet

Liberal Kapitalist EGO'nominin Eleştirisi

İNSAN İÇİN DOĞRU VE YANLIŞIN ÖLÇÜSÜ

www.insanmedeniyeti.com

İnsanlık tarihi boyunca insanlar egoistçe davranarak daima birilerini ötekileştirip, hakimiyetleri altına alarak onların yaşama haklarına ve dünya nimetlerinden hak ettikleri payı almasına engel olmuşlardır.

Tarihteki insanlar arasında sürüp gelen çatışmaların tek nedeni budur. Bu çatışmayı doğuran en önemli faktör de insanlar arasında ben-bizden ile sen-sizden-öteki ayırımının yapılmasıdır. İnsanlar bölge, ırk, inanç gibi bir takım kıstaslarla birbirlerini ötekileştirerek yeryüzünü kana bulamışlardır. Koca Veysel ne güzel de demiş:

KİM OKUDU KİM YAZARDI

BU DÜĞÜMÜ KİM ÇÖZERDİ

KOYUN KURT İLE GEZERDİ

FİKİR BAŞKA BAŞK’OLMASA

İnsanoğlu tarih boyunca birçok fikir ve inançla karşılaştı. Bunların birçoğu geçmiş zamanların eksik bilgilerinden kaynaklanarak, günümüzde gelişen bilimle geçerliliği kalmamış olmasına rağmen, hala varlıklarını hala sürdürmektedirler. Bu yolda insanlık için bir çok faydalı oluşum da yine egoist düşüncelerle aslından saptırılmıştır. Ancak bu oluşumların her biri bir toplumun kimliği olmuştur. Maalesef insanoğlu genelde, kimliğini sorgulamadan ona sahip çıktığından bunlardan insanlığın kurtulması mümkün olmamıştır. Kimlik  insanda, hem kendi kimliği hem de karşı kimlik için aşılmaz ön yargılar oluşturur.(1) Ne demiş Einstein “Ön yargıları yıkmak  atomu parçalamaktan zordur”.

Konuyu tekrar toparlarsak. İnsanoğlu dünyada mutluluğu arar ve bunun temel şartı da “Çatışmasız bir dünyada iyi şartlarda yaşamaktır” demiştik. Bu açıdan, İnsanlık için faydalı bir rejim, sistem, din, iman ve ekonominin ana hedeflerinden biri “HERKES İÇİN MUTLU BİR DÜNYA” kurmak olmalıdır. İyi de dünyada tek geçerli sistem olarak sunulan ve asıl amaçları doymak bilmez egoları tatmin etmek olan Kapitalist sistemle  “Kavgasız çatışmasız mutlu bir dünya” nasıl kurulacaktır.

Batı dünyasının medeniyet paradigması özetle “Kendileri için iyi bir dünya” olduğundan daima çatışma üretmektedirler. Bu yüzden Batı düşünürlerinin eserlerine baktığımızda, belki biraz insafsızlık gibi görülebilir ama insan problemlerinin çözümüne yarayacak “Bir bakış açısı sunabilen” doğru düzgün 2 adet eser vardır. Birisi Marks’ın “KAPİTAL” i, diğeri bir roman olan “POLYANNA” dır. Birisi ekonomik promlere çözüm olabilecek, insani bakışı olan adil paylaşımı, diğeri ise insanla için olaylara pozitif bir bakış açısı sunun “Daima bardağın dolu tarafına bakmayı” öneren bir romandır. Diğer çalışmalar ise mevcut sosyal olayların anlaşılması, uygulaması ve diğer bilimsel konulara yoğunlaştıklarından, ötekileştirilmiş.

“KAPİTALİST EGONOMİ” İSİMLİ KİTABIMIZ ÇIKTI BU KONUDAKİ YORUMLARINIZI BEKLERİZ

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

9.842 views