İnsan ve Medeniyet

Liberal Kapitalist EGO'nominin Eleştirisi

KAPİTALİZMİN RUHU PROTESTAN AHLAK VE İSLAM

www.insanmedeniyeti.com

Ramazan tüm coşkusuyla sürmekte, sadece nefsimizin aç bırakılması değil, nefsin kıyamadığı servetlerimizden başkaları için de harcama, doyurma ve yardım faaliyetlerimizle insan olmanın erdemini bolca sergileyerek sürmektedir.

Bütün dinlerde amaç insandır ve insanın egosunun esaretinden kurtarmaktır. Hep söyleriz, “Tehlike  kapitalde değil, bizim ona bakışımızdadır”. Bizi esir almayan, amaç haline gelmeyen para, yani bizi kontrol etmeyen, aksine bizim kontrolümüzdeki para gerçekten kutsal bir metaya dönüşür. Asli ihtiyaçlarımızın dışında insanlık hizmetinde, zor durumdaki fakir fukaraya harcadığımız, doymak bilmek hırslarımızı dizginleyip başkalarıyla, çalıştırdığımız insanlarla paylaşabildiğimiz servet elbette bize kutsallığın yolunu açar.

“KAPİTALİST EGONOMİ” İSİMLİ KİTABIMIZ ÇIKTI BU KONUDAKİ YORUMLARINIZI BEKLERİZ

 

          

Category: Genel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

6.405 views