İnsan ve Medeniyet

Liberal Kapitalist EGO'nominin Eleştirisi

LİBERALİZMİN ÖZGÜRLÜĞÜ EGOİZMİN ESARETİ

Egoizmi benmerkezcilik, yani insanın her konuda öncelikle kendi ihtiyaç ve üstünlüğünü savunma dürtüsü olarak tanımlayabiliriz.

Bu dürtüde başkalarının ihtiyaç ve üstünlüklerine yer yoktur.   Her canlı gibi insanın da hayatını sürebilmesi için bazı ihtiyaçları vardır.   Bunların bazıları hayat için zaruri ihtiyaçlar, bazıları ise zamanla değişen ve hayatı daha iyi şartlarda sürdürme amaçlı lüks ihtiyaçlardır. Tabi bu ihtiyaçların karşılanması insan için yorucu bir çabayı gerektirir. İşte insanlık faaliyetlerinin temeli ve insanlık tarihi bu çabanın eseridir. Bunun için insan üretir, tüketir, araştırır, öğrenir, saldırır, savunur vs.

“KAPİTALİST EGONOMİ” İSİMLİ KİTABIMIZ ÇIKTI BU KONUDAKİ YORUMLARINIZI BEKLERİZ

Category: Genel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

4.322 views