İnsan ve Medeniyet

Liberal Kapitalist EGO'nominin Eleştirisi

LİBERAL EKONOMİ VE AHLÂK

www.insanmedeniyeti.com

27 Nisan 2012 tarihli Zaman Gazetesi’nde Prof. Atilla Yayla’nın “PİYASA EKONOMİSİ VE AHLAK” isimli bir makalesi yayınlandı. Yazarın kendisi ülkemizdeki Liberal Düşünce’nin önemli savunucularındandır. Bilindiği gibi

Liberal Ekonomi anlayışını ünlü “ Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” sözü özetler. Bu ekonomik anlayıştakiler, her şeyin hiçbir müdahale olmadan serbest rekabetle, üretilip, alınıp satıldığı serbest pazar ekonomisini ve hiçbir müdahaleye gerek olmadan ekonominin dengesizlikleri, gizli bir el tarafından serbest piyasada dengeleneceğini savunmaktadır.  Zaten yazar da makalesinde piyasa ekonomisini “Kurulmaz, oluşur. Bir başka deyişle o, insanların yapmak istediği şeyi yapmasına, olmak istediği şeyi olmasına keyfi şekilde engel olunmaması hâlinde ortaya çıkan ekonomik yapılanma tarzıdır” diye tanımlar.

“KAPİTALİST EGONOMİ” İSİMLİ KİTABIMIZ ÇIKTI BU KONUDAKİ YORUMLARINIZI BEKLERİZ

Category: Genel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

6.635 views