İnsan ve Medeniyet

Liberal Kapitalist EGO'nominin Eleştirisi

İNSAN MEDENİYETİ

www.insanmedeniyeti.com

Medeniyeti “insan için sıkıntısız, problemsiz, mutlu yaşanır bir dünya ve sistem kurmak” olarak tarif edebiliriz. Batı medeniyeti bu hedefi sağlamak için, insan mutluluğunun önünde, insanı esaret altında tutuğu iddiasıyla, feodalite ve din kurallarını engel görmüştü.

Bu yüzden insanı baskı altında tutan, her türlü feodal dini ahlaki kuraldan kurtarıp, insanı hür ve özgür kılarak keyfince yaşamasını hedef seçmiştir.

Batı aydınları için insan mutluluğu özgür olmaya bağlıydı. Bundan iki asır önce aydınlanma fikirleri üzerine Adam Smith’in ünlü “laissez faire laissez passer- bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler”  ilkesi üzerine kurdukları ekonomik sisemle “insan ihtiyaçları sonsuz” diyerek keyfince-nefsince yaşamanın önünü açan bir medeniyet kurdular. Ancak keyfince yaşamak için insanın sahip olması geren bir takım ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların temini için maddi güç sahibi olmak gerek. Bunu sağlamak içinde dilediği gibi üretip tüketmenin ve serbet rekabete dayanan maddi güç sahibi olmanın önü açacak Kapitalist ekonomiyi geliştirdiler.

“KAPİTALİST EGONOMİ” İSİMLİ KİTABIMIZ ÇIKTI BU KONUDAKİ YORUMLARINIZI BEKLERİZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

5.923 views