İnsan ve Medeniyet

Liberal Kapitalist EGO'nominin Eleştirisi

LİBERAL KAPİTALİZM ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

www.insanmedeniyeti.com

Prof. Atilla Yayla ülkemizdeki Liberal Düşünce’nin önemli savunucularındandır ve kendisini Liberal Kapitalizmi savunan yazılarıyla tanırız. 13 Temmuz 2012 günkü Zaman Gazetesi’nde “İnsan hayatının ekonomik veçhesi ve aydınlar” isimli makalesinde Bangladeşli, iktisatta Nobel kazanmış bir iktisat profesörü Muhammed Yunus’u konu etmiştir.

Continue reading