İnsan ve Medeniyet

Liberal Kapitalist EGO'nominin Eleştirisi

BİR HAYAT PARADİGMASI ÖRNEĞİ: KIZILDERİLİ REİSİNDEN ABD BAŞKANINA MEKTUP

       KİM DAHA VAHŞİ

www.insanmedeniyeti.com

1854 yılında ABD Başkanı Franklin Pierce yazdığı bir mektupla Amerika’ya gelen beyaz göçmenlere toprak bulmak amacıyla Kızılderililerden toprak istemiş ve “bu isteği kabul edilecek olursa Kızılderililere rahatlıkla yaşayabilecekleri bir bölgenin ayrılacağını bildirmiştir.

Continue reading