İnsan ve Medeniyet

Liberal Kapitalist EGO'nominin Eleştirisi

AYDINLATMA NEYİ AYDINLATTI ?

www.insanmedeniyeti.com

İnsanlık tarihini iki ana kategoriye ayırmak gerekirse, en doğru ayırımın “Aydınlanma öncesi” ve “Aydınlanma sonrası” olması gerekir. Aydınlanma öncesi, “dinlerin ve feodalitenin”, aydınlanma sonrası ise “aklın ve ilmin”  insan hayatında daha etkin olduğu dönemlerdir.

Continue reading