İnsan ve Medeniyet

Liberal Kapitalist EGO'nominin Eleştirisi

İNSAN MEDENİYETİ

www.insanmedeniyeti.com

Medeniyeti “insan için sıkıntısız, problemsiz, mutlu yaşanır bir dünya ve sistem kurmak” olarak tarif edebiliriz. Batı medeniyeti bu hedefi sağlamak için, insan mutluluğunun önünde, insanı esaret altında tutuğu iddiasıyla, feodalite ve din kurallarını engel görmüştü.

Continue reading