İnsan ve Medeniyet

Liberal Kapitalist EGO'nominin Eleştirisi

İNSAN MEDENİYETİ

www.insanmedeniyeti.com

Medeniyeti “insan için sıkıntısız, problemsiz, mutlu yaşanır bir dünya ve sistem kurmak” olarak tarif edebiliriz. Batı medeniyeti bu hedefi sağlamak için, insan mutluluğunun önünde, insanı esaret altında tutuğu iddiasıyla, feodalite ve din kurallarını engel görmüştü.

Continue reading

KİM DAHA MUTLU?

www.insanmedeniyeti.com

Bütün insanların ortak hedefi, hayatta kalmak ve bu hayatını mutlu bir şekilde sürdürmektir. Mutlu insan nasıl bir insandır diye düşündüğümüzde, sanırım hemen basitçe, aklımıza stresten uzak ve problemsiz bir insan gelir.

Continue reading

KİM DAHA ÖZGÜR?

 

İnsanlık son üç asırdır en çok bu kavramları konuştu: esaret, özgürlük, kölelik, hürriyet, eşitlik, insan sevgisi ve insan hakları. Adına aydınlanma yüzyılları denilen bu yıllarda insanlık kölelikten ve esaretten kurtarılıp, hürriyet ve özgürlüğüne kavuşması konuşuldu.

Continue reading

KAPİTALİSTLERİN KAPİTALİZME İSYANI

 

Adam Smith’in ünlü “laissez faire laissez passer- bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” formülü esas alınarak kurulan; aydınlanma, demokrasi, liberal ekonomi, kapitalizm, çağdaş medeniyet, modernizim adına ne derseniz deyin, bu günkü çağdaş uygarlık denilen Batı Medeniyeti, egoizmin körüklendiği, gücün veya güçlünün üstün tutulduğu, güçlünün hâkimiyetinin meşrulaştırıldığı bir medeniyettir.

Continue reading

SEVGİ BU MEDENİYETİN NERESİNDE?

www.insanmedeniyeti.com

Sevgi, çağdaş uygarlık denen, günümüz Batı medeniyetinin en çok sözünü ettiği kavramlardandır. Eşitlik, özgürlük, adalet, insan hakları gib,i sevgisi de güya bu medeniyetin temel değerleridir. Sevgi, bir toplumun ayakta kalabilmesi için insanlar arasında kurulması gereken en önemli bağdır. İnsanlarını birbirine sevgi bağı ile bağlayıp kaynaştıramayan bir sistem, uzun süre ayakta  kalamaz. Continue reading

KALICI BİR DEĞİŞİMİN DİNAMİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK

 www.insanmedeniyeti.com

Tarihe yön veren en önemli etken güçtür. Yeryüzünde ve insanlık üzerinde hâkimiyet ve yönetim güç sayesinde sürmektedir. Ailede güç sahibi olan erkek ve kabilede gücü ele geçiren aile, yönetimde söz sahibi olmuştur. İnsanlık tarihinde gücü olan aile veya kabile diğerlerini hâkimiyetleri altına alarak devletler ve imparatorluklar kurmuştur.  Güç kimilerini sultan, kimilerini de köle etmiştir.  Bu yüzden her türlü hak gücün olmuş, her türlü hükmü güçlü olan, hakkı olmasa bile kendi çıkarları doğrultusunda koymuş ve güç insanları kendisine zorla da olsa itaat ettirmiştir.

Continue reading

DİN NE İŞE YARAR ?

Bu yazımızda “ Din vicdan işidir, kişi ile Tanrı arasında bir ilişkidir diyerek toplum işine karıştırılmamalıdır” diyenlerin aksine, dinin insan yetiştirilmesinde toplumun ne işine yaradığını tartışacağız. Din sadece Tanrı ile insan arasında ilişkileri düzenleyen öbür dünyaya ait ritüellerden ibaret değildir. Tabi biz burada zamanla feodal anlayışların bir parçası haline dönüştürülen din anlayışını kastetmiyoruz. İnsanlık Tarihinde dinler daima insanlara birlik beraberlik, dayanışma ve paylaşma, birbirlerinin haklarını gözetmeyi vaaz etmiştir, egoist ve zalimce davranışların karşısında olmuştur.  Haksızlığa uğramış zulüm altındaki insanların tek dayanağı olmuştur. Din kendini tanrı yerine koyan kişi veya yönetimlerin kendi çıkarlarını düşünüp diğer insanlara zulmetsine karşı olmuştur. Özetle din, insan hırs ve egoizmine karşı bir sistemdir. Bu açıdan din daima her şeyin sahibi ve insanlara yapılan haksızlığa karşı olan bir Tanrı anlayışına dayanır.

Continue reading

LİBERAL EKONOMİ NE İŞE YARAR?

www.insanmedeniyeti.com

İnsanoğlu kaostan kaçınıp, problemsiz-sıkıntısız rahat bir ortam-düzen içinde yaşamak ister. İnsan problemlerinin temeline baktığımızda, temelinde insan bencilliğinin ve hırsının yattığı görülür. Elindekiyle yetinmeyip, her şey benim olsun, en büyük ve en güçlü ben olayım hırsına kapılanların, doymak bilmez hırslarını tatmin etmek için yaptığı faaliyetler, problem ve sıkıntının kaynağı olmuştur. Bu düşünceyi kendine hedef alan insanlar yüzünden insanlık tarihi talanlar, katliamlar, işgaller ve savaşlarla doludur.

Continue reading